Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Бойница, 11.09.2019

ОТНОСНО: Определянето и обявяването на номерата на изборните райони на територията на община Бойница при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 404 от Изборния кодекс и Решение № 571-МИ от 26.07.2019 на ЦИК, Общинската избирателна комисия Бойница

РЕШИ:

Определя и обявява номерата на изборните райони в община Бойница за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., както следва:

 

  1. Територията на община Бойница за един многомандатен изборен район за избор на общински съветници, с номер 0503;
  2. Територията на община Бойница за един едномандатен изборен район за избор на кмет на община, с номер 0503;

 

Копие от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия.

 

Копие от решението за определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Бойница да се изпрати незабавно на община Бойница и областен управител на област Видин.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 11.09.2019 в 17:43 часа

Календар

Решения

всички решения