Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Бойница, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г., подписано от Румен Петров Кънчев, преупълномощен от Владимир Цветанов Тошев с пълномощно № 002/08.08.2019 г. в качеството му на областен координатор на политическа партия „ГЕРБ“ за област Видин упълномощен с пълномощно № КО-Г-283/30.07.2019 г. от Бойко Методиев Борисов председател и представляващ политическа партия ГЕРБ, заведено под № 3 на 13 септември 2019 г. в регистър № 1 на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Заявена е регистрация за участие в избора за общински съветници в община Бойница.

Към заявлението са приложени: копие от Решение № 962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, съгласно което партията е регистрирана като: партия „ГЕРБ“; пълномощно № КО-Г-283/30.07.2019 г. от Бойко Методиев Борисов председател и представляващ политическа партия ГЕРБ упълномощаващо Владимир Цветанов Тошев в качеството му на областен координатор на политическа партия „ГЕРБ“ за област Видин; пълномощно № 002/08.08.2019 г. от Владимир Цветанов Тошев преупърномощаващо Румен Петров Кънчев да представлява партията на територията на община Бойница.

Съгласно заявлението депозирано в ОИК – Бойница, партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване в изборите на общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.: ПП ГЕРБ.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс ОИК – Бойница, след като се запозна и обсъди представените пред комисията документи за регистриране на партия „ГЕРБ” за изборите за общински съветници и кметове в Община Бойница на 27.10.2019 г. прие, че са спазени законовите изисквания и

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници в община Бойница  на 27 октомври 2019 г.

 

Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

 

ПП ГЕРБ

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 13.09.2019 в 19:24 часа

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения