Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ
Бойница, 14.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на общинска избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетините и изборните книжа за район 0503 – Бойница и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Получено е писмо с изх. № МИ-15-807 от 09.10.2019 г. на ЦИК относно Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г. във връзка с посочването на упълномощени членове на ОИК Бойница за организиране на предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Решение на ЦИК № 606-МИ от 14.08.2019 г. и Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г., Общинската избирателна комисия Бойница

Р Е Ш И:

Упълномощава Ивайло Неделков Миланов - член на ОИК Бойница и Владислав Руменов Кънчев  – член на ОИК Бойница със следните правомощия:

Да присъстват при предаването и приемането, като приемат отпечатаните бюлетини и изборните книжа на територията на печатницата и съпроводят транспортирането на същите до „Конферентен център“ в сградата на Областна администрация - Видин.

Да подпишат приемо - предевателен протокол съвместно с упълномощените представители на печатницата, Министерството на финансите и упълномощени представители на областния управител на област Видин.

Да оформят и подпишат необходимите документи, свързани с транспортирането и съхранението на хартиените бюлетини и останалите изборни книжа за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година.

Община Бойница да подсигури превоз на упълномощените представители на ОИК Бойница за изпълнение на горните правомощия.

Решението да се изпрати до „Печатница на БНБ“ АД с копие до ЦИК, Областен управител на област Видин и община Бойница за сведение и изпълнение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 14.10.2019 в 14:52 часа

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения