Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 41-МИ
Бойница, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране застъпници на кандидатската листа за общински съветници от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в община Бойница за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Бойница е постъпило предложение с вх. № 1/ 22.10.2019 г. от регистър № 3 на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. от Милчо Иванов Цоков в качеството си на преупълномощен представител на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” Заявление (Приложение № 73-МИ) за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници в община Бойница на 27 октомври 2019 г. и Декларация  - 6 бр. (Приложение № 75-МИ) от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Предложен е списък на застъпниците на кандидатска листа за изборите за общински съветници от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в община Бойница на 27.10.2019 г., както следва:

 1. Красимир Боянов Първулов;
 2. Цветан Николайчов Цоков;
 3. Зорница Пламенова Кръстева;
 4. Веселина Иванова Петрова;
 5. Илиян Енчев Борисов;
 6. Райна Антова Нинова.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК във връзка с  Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК - Бойница

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА

Застъпниците на кандидатска листа за изборите за общински съветници от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в община Бойница на 27.10.2019 г, както следва:

 1. Красимир Боянов Първулов;
 2. Цветан Николайчов Цоков;
 3. Зорница Пламенова Кръстева;
 4. Веселина Иванова Петрова;
 5. Илиян Енчев Борисов;
 6. Райна Антова Нинова

 

На регистрираните застъпници да се издаде удостоверение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” /Приложение 72-МИ от изборните книжа/. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 25.10.2019 в 16:14 часа

Календар

Решения

всички решения