Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 116-МИ/НР
Бойница, 27.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

Получено е писмо с вх. № 115 от 21.10.2015 г. и писмо с вх. № 116 от 21.10.2015 г. по входящия дневник на ОИК - Бойница от ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от ИК и Решение на ЦИК № 2693-МИ от 20.10.2015 г. и Решение № 2694-НР от 20.10.2015 г., Общинската избирателна комисия Бойница

 

Р Е Ш И:

Упълномощава Васко Людмилов Викторов, ЕГН **********, л.к. № ********* издадена на 15.04.20** г. от МВР Видин – член на ОИК Бойница, Владислав Руменов Кънчев, ЕГН **********, л.к. № *********, издадена на 26.09.20** г. от МВР Видин – член на ОИК Бойница и Тихомир Кирилов Асенов ЕГН **********, л.к. № *********, издадена на 17.05.20** г. от МВР Видин – член на ОИК Бойница със следните правомощия:

Да предадат избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове, и национален референдум  на 25.10.2015 г.  в ГД „ГРАО” – Видин.

Да подпишат приемо-предавателен протокол за предаването на списъците за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

Община Бойница да подсигури превоз на упълномощените представители на ОИК Бойница за изпълнение на горните правомощия.

Решението да се изпрати на Община Бойница, обл. Видин.

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Катя Генадиева Вълчева

Зам. председател: Ивайло Неделков Миланов

* Публикувано на 27.10.2015 в 13:18 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения