Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 33-МИ
Бойница, 09.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване и утвърждаване на образци на протоколи на СИК и ОИК в община Бойница за избиране на общински съветници, и за избиране на кмет на община за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с постъпило писмо с изх. № МИ-15-740 от 08.10.2019 г. на ЦИК и Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г., ОИК Бойница

Р Е Ш И:

О Д О Б Р Я В А  и  У Т В Ъ Р Ж Д А В А образци на протоколи на СИК и ОИК в община Бойница за избиране на общински съветници, и за избиране на кмет на община за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, както следва:

 

1.1. Графичен файл /Приложение № 89-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в изборен район 0503 за избиране на общински съветници в община Бойница.

 

1.2. Графичен файл /Приложение № 90-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в изборен район 0503 за избиране на кмет на община в община Бойница.

 

1.3. Графичен файл /Приложение № 91-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на общински съветници в община Бойница.

 

1.4. Графичен файл /Приложение № 92-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на кмет на община в община Бойница.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения