Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 34-МИ
Бойница, 09.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на избирателна секция в община Бойница за избиратели с увреждания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 11 от Изборния кодекс, Решение на ЦИК № 953-МИ от 04.09.2019 г. и заповед № 177/04.10.2019 г. от за кмет на община Бойница, съгл. заповед за заместване № 169 от 24.09.2019 г., ОИК Бойница

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, както следва:

Секция № 050300001 с. Бойница – пенсионерски клуб с адрес ул. „Пуйо Войвода“ № 28;

 1. ОПОВЕСТЯВА телефон 09333 24-38 в община Бойница, на който могат да правят заявки за помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Заявленията се приемат всеки работен ден до 21.10.2019 г. от 8:30 – 12:30 и 13:00 – 17:00 часа.
 2. В помещенията на СИК да се изградят кабини с размери не по – малки от 210/170 см., вход не по – тесен от 90 см. И равен плот не по – висок от 85 см.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 17:23 часа

Календар

Решения

 • № 135-МИ / 17.08.2016

  относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

 • № 134-МИ / 21.03.2016

  относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

 • № 133-МИ / 15.12.2015

  относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения