Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Бойница, 18.10.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция в община Бойница за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Съгласно справка от Община Бойница, постъпила в ОИК – Бойница на 18.10.2019 под вх. № 98/18.10.2019 г., съдържаща броя на избирателите по избирателни секции в община Бойница   към 18.10.2019 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК - Бойница   

Р Е Ш И:

Определя броя на бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за всяка избирателна секция в Община  Бойница, както следва:

 1. с. Бойница СИК № 050300001   - 410 бр. бюлетини
 2. с. Бориловец СИК № 050300002 - 130 бр. бюлетини
 3. с. Градсковски колиби СИК № 050300003 - 30бр. бюлетини
 4. с. Периловец СИК № 050300004 - 40 бр. бюлетини 
 5. с. Раброво СИК № 050300005 - 320 бр. бюлетини  
 6. с. Шишенци СИК № 050300006 – 70 бр. бюлетини

ОБЩО бюлетини за община Бойница: 1000 броя.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 18.10.2019 в 16:19 часа

Календар

Решения

 • № 135-МИ / 17.08.2016

  относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

 • № 134-МИ / 21.03.2016

  относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

 • № 133-МИ / 15.12.2015

  относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения