Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
Бойница, 25.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Цветан Иванов Недков като кандидат за Общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бойница.

С вх. № 117/25.10.2019 г. от общия входящ регистър на ОИК – Бойница е постъпило Заявление – декларация от Цветан Иванов Недков, в качеството му на кандидат № 2 за Общински съветник, издигнат от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, регистриран с решение № 25-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Бойница. С посочения по-горе документ заявява, че се отказва от кандидатурата си за общински съветник.

Следователно, налице са законовите предпоставки за заличаване на регистрацията на кандидата за Общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на в община Бойница на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 417, ал. 5 изр. второ, от Изборния кодекс, ОИК - Бойница   

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на ЦВЕТАН ИВАНОВ НЕДКОВ с ЕГН **********, като кандидат № 2 за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, издигнат от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Бойница на 27 октомври 2019 г. регистриран с решение № 25-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Бойница и анулира издаденото му удостоверение.

Регистрираната кандидатска листа остава само с един кандидат, който е регистриран под № 1.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 25.10.2019 в 15:27 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения