Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 43-МИ
Бойница, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране застъпници на кандидатската листа за общински съветници от партия “ГЕРБ” в община Бойница за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Бойница е постъпило предложение с вх. № 2/ 25.10.2019 г.  от регистър № 3 на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. от Румен Петров Кънчев в качеството си на преупълномощен представител на партия “ГЕРБ” Заявление (Приложение № 73-МИ) за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници в община Бойница на 27 октомври 2019 г. и Декларация  - 1 бр. (Приложение № 75-МИ) от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Предложен е списък на застъпниците на кандидатска листа за изборите за общински съветници от партия “ГЕРБ” в община Бойница на 27.10.2019 г., както следва:

 1. Иванела Василева Николова.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК във връзка с  Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК - Бойница

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА

Застъпниците на кандидатска листа за изборите за общински съветници от партия “ГЕРБ”  в община Бойница на 27.10.2019 г, както следва:

 1. Иванела Василева Николова.

 

На регистрираните застъпници да се издаде удостоверение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници на партия “ГЕРБ” /Приложение 72-МИ от изборните книжа/. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 25.10.2019 в 16:16 часа

Календар

Решения

 • № 135-МИ / 17.08.2016

  относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

 • № 134-МИ / 21.03.2016

  относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

 • № 133-МИ / 15.12.2015

  относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения