Заседания

Заседание от дата 28.10.2019 от 01:00 часа.

Решения

№ 50-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

№ 49-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

№ 48-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА

Календар

Решения

всички решения