Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ
Бойница, 11.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК в община Бойница при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Съгласно т. 2 от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., броят на членовете на СИК се определя в зависимост от броя на избирателите в съответната секция.

На основание чл. 87, ал.1, т. 5 от ИК в съответствие с гореизложеното и съгласно справка от „ГРАО“ – Бойница с. вх. № 4/10.09.2019 г. по описа на Общинска избирателна комисия – Бойница и т. 12 „а“ от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, ОИК - Бойница

РЕШИ:

Определя броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Бойница, както следва:

Секция № 050300001 – 7 бр.       

Секция № 050300002 – 7 бр.

Секция № 050300003 – 7 бр.

Секция № 050300004 – 7 бр.

Секция № 050300005 – 7 бр.

Секция № 050300006 – 7 бр.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 11.09.2019 в 17:53 часа

Свързани решения:

31-МИ/25.09.2019

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения