Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
Бойница, 25.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в Община Бойница за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е писмо с изх. № ОД-02/1894 от 25.09.2019 г. на кмета на Община Бойница и с вх. № 44 от 25.09.2019 г. по описа на OИК - Бойница, с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведени на 19.09.2019 г. консултации за назначаване на СИК в община Бойница.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в община Бойница

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 5 от Изборния кодекс, Решение № 12-МИ от 11.09.2019 г. и Решение № 13-МИ от 11.09.2019 г. на ОИК - Бойница относно определяне броя на членовете на всяка СИК и разпределяне и преразпределяне на местата в СИК, ОИК - Бойница

РЕШИ:

            НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Бойница както следва:

№ на

секция

Населено място

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

001

Бойница

Виолета Георгиева Цанкова

Председател

 

 

Райна Пуева Цокова

Зам.- председател

 

 

Радка Антова Георгиева

Секретар

 

 

Василка Петкова Накова

Член

 

 

Снежанка Жикова Митова

Член

 

 

Маргарита Димитрова Цанкова

Член

 

 

Пенко Иванов Станков

Член

002

Бориловец и Шип. махала

Цецка Станкова Иванова

Председател

 

 

Стефка Калчева Радева

Зам.- председател

 

 

Емилия Александрова Йонова

Секретар

 

 

Мирослав Климентов Маринов

Член

 

 

Красимир Йонов Станков

Член

 

 

Ирина Цветкова Станкова

Член

 

 

Людмил Върбанов Атанасов

Член

003

Гр. колиби

Райна Георгиева Митрова

Председател

 

 

Стефан Георгиев Михайлов

Зам.- председател

 

 

Ирена Петрова Йотова

Секретар

 

 

Цветан Денков Ценков

Член

 

 

Митко Божинов Георгиев

Член

 

 

Иванка Георгиева Петрова

Член

 

 

Михаил Мишов Гьоров

Член

004

Периловец

Валентин Цветков Трайлов

Председател

 

 

Виктор Митков Георгиев

Зам.- председател

 

 

Цеца Цокова Григорова

Секретар

 

 

Елеонора Славчева Петрова

Член

 

 

Иван Петров Пеков

Член

 

 

Румянка Трифонова Петрова

Член

 

 

Витан Крачунов Константинов

Член

005

Раброво и Каниц

Гошо Генчов Петков

Председател

 

 

Паскуца Ванкова Първулова

Зам.- председател

 

 

Виолета Паскова Иванова - Вълчева

Секретар

 

 

Марияна Николова Микова

Член

 

 

Валентин Славчев Радулов

Член

 

 

Цветана Видинова Стефанова

Член

 

 

Наташа Радулова Михайлова

Член

006

Шишенци

Надежда Кирилова Нинкова

Председател

 

 

Силвия Иванова Велкова - Камарашка

Зам.- председател

 

 

Росица Митова Нинкова

Секретар

 

 

Вълчо Иванов Пеков

Член

 

 

Людмил Петров Дулов

Член

 

 

Борислав Сашков Борисов

Член

 

 

Камелия Георгиева Василева

Член

 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

 

 

 

Христо Иванов Христов

 

 

 

Станислав Ценов Илиев

 

006

Шишенци

Красимир Нинов Нинов

 

002

Бориловец и Шип. махала

Виолета Асенова Александрова

 

001

Бойница

Гаца Миткова Тодорова

 

002

Бориловец и Шип. махала

Иван Станов Петров

 

006

Шишенци

Райна Антова Нинова

 

 

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение за /Приложение 20-МИ от изборните книжа/. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 25.09.2019 в 16:42 часа

Свързани решения:

12-МИ/11.09.2019

13-МИ/11.09.2019

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения