Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 16-МИ
Бойница, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г., подписано от Стойчо Мишов Бальов, упълномощен от Корнелия Петрова Нинова с пълномощно № ПНС – 243-4/10.09.2019 г. в качеството й на председател на партията, заведено под № 2 на 13 септември 2019 г. в регистър № 1 на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Заявена е регистрация за участие в избора за общински съветници в община Бойница.

Към заявлението са приложени: копие от Решение № 1012 – МИ/09.09.2019 г. на ЦИК и копие от удостоверение № 6/9 септември 2019 г. за регистрацията на коалицията в ЦИК, съгласно което коалицията е регистрирана като: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”; пълномощно № ПНС – 243 - 4/10.09.2019 г. от Корнелия Петрова Нинова, преупълномощаващо Стойчо Мишов Бальов да представлява партията на територията на Община Бойница.

Съгласно заявлението, депозирано в ОИК – Бойница, партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване в изборите на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.:  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс ОИК – Бойница, след като се запозна и обсъди представените пред комисията документи за регистриране на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за изборите за общински съветници и кметове в Община Бойница на 27.10.2019 г. прие, че са спазени законовите изисквания и

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за  участие в изборите за общински съветници в община Бойница  на 27 октомври 2019 г.

 

Коалицията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 13.09.2019 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения