16.11.2015

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Бойница на 16 ноември 2015 г. от 11:00 часа.

21.10.2015

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Бойница на 21 октомври 2015 г. от 14:00 часа.

13.10.2015

Във връзка с определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увреждания на територията на община Бойница

 


О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

3840- Бойница, ул.”Г.Димитров” № 1, тел./09333/ 262; тел.: /9333/ 220; Е-mail: boinica@mail.orbitel.bg

З А П О В Е Д

 

№ 96

 

с. Бойница, 13.10.2015 г.

 

Относно : Определяне на избирателна секция в Община – Бойница за избиратели с увреждания за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25.10.2015 г.

На основание чл. 18, ал. 1 от Изборния Кодекс

                За произвеждане на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25.10.2015 г. в Община Бойница, област Видин

О П Р Е Д Е Л Я М   :

 1. Избирателна секция за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания:

Секция № 050300001 с.Бойница – пенсионерски клуб, ул. „Пуйо войвода” № 28.

 1. Телефон 09333 2438 в община Бойница , на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден на лица с увреждания на опорно – двигателния апарат и/ или на зрението. Заявленията се приемат всеки работен ден до 23.10.2015 г от 8,30-12,00 и 13,30-17,00 часа.

.

 

 

13.10.2015

провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.ще се проведе на 22 октомври 2015г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Бойница

07.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10. 2015 Г. В ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

 

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация.

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

06.10.2015

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Бойница на 7 октомври 2015 г. от 13:00 часа.

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 година.

30.09.2015

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Бойница на 1 октомври 2015 г. от 9:00 часа.

ОТНОСНО: Одобряване и утвърждаване на графичния файл с образец на бюлетината за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 година.

25.09.2015

ГРАФИК НА 24 – часови ДЕЖУРСТВА НА ОИК - БОЙНИЦА

дата/ден

дежурни

телефони

26.09.2015 г. - събота

Габриела и Мими

8:00 – 16:00

0885372661

0886673364

26.09.2015 г. - събота

Васко и Бисерка

16:00 – 00:00

0895756747

0884926574

26.09.2015 г. - събота

Владислав и Тихомир

00:00 – 8:00

0898555727

0885372661

27.09.2015 г. - неделя

Ивайло и Красимир

8:00 – 16:00

0886150613

0885128650

27.09.2015 г. - неделя

Магдалена и Васил

16:00 – 00:00

0886462573

0885887921

27.09.2015 г. - неделя

Габриела и Мими

00:00 – 8:00

0885372661

0886673364

28.09.2015 г. - понеделник

Васко и Бисерка

08:00 – 16:00

0895756747

0884926574

28.09.2015 г. - понеделник

Владислав и Тихомир

16:00 – 00:00

0898555727

0885372661

28.09.2015 г. - понеделник

Ивайло и Красимир

00:00 – 8:00

0886150613

0885128650

29.09.2015 г. - вторник

Магдалена и Васил

8:00 – 16:00

0886462573

0885887921

29.09.2015 г. - вторник

Габриела и Мими

16:00 – 00:00

0885372661

0886673364

29.09.2015 г. - вторник

Васко и Бисерка

00:00 – 8:00

0895756747

0884926574

30.09.2015 г. - сряда

Владислав и Тихомир

08:00 – 16:00

0898555727

0885372661

30.09.2015 г. - сряда

Ивайло и Красимир

16:00 – 00:00

0886150613

0885128650

30.09.2015 г. - сряда

Магдалена и Васил

00:00 – 08:00

0886462573

0885887921

 

 

 

01.10.2015 г. - четвъртък

Габриела и Мими

8:00 – 16:00

0885372661

0886673364

01.10.2015 г. - четвъртък

Васко и Бисерка

16:00 – 00:00

0895756747

0884926574

01.10.2015 г. - четвъртък

Владислав и Тихомир

00:00 – 8:00

0898555727

0885372661

02.10.2015 г. - петък

Ивайло и Красимир

8:00 – 16:00

0886150613

0885128650

02.10.2015 г. - петък

Магдалена и Васил

16:00 – 00:00

0886462573

0885887921

02.10.2015 г. - петък

Габриела и Мими

00:00 – 8:00

0885372661

0886673364

03.10.2015 г. - събота

Васко и Бисерка

08:00 – 16:00

0895756747

0884926574

03.10.2015 г. - събота

Владислав и Тихомир

16:00 – 00:00

0898555727

0885372661

03.10.2015 г. - събота

Ивайло и Красимир

00:00 – 8:00

0886150613

0885128650

04.10.2015 г. - неделя

Магдалена и Васил

8:00 – 16:00

0886462573

0885887921

04.10.2015 г. - неделя

Габриела и Мими

16:00 – 00:00

0885372661

0886673364

04.10.2015 г. - неделя

Васко и Бисерка

00:00 – 8:00

0895756747

0884926574

05.10.2015 г. - понеделник

Владислав и Тихомир

08:00 – 16:00

0898555727

0885372661

05.10.2015 г. - понеделник

Ивайло и Красимир

16:00 – 00:00

0886150613

0885128650

05.10.2015 г. - понеделник

Магдалена и Васил

00:00 – 08:00

0886462573

0885887921

06.10.2015 г. - вторник

Габриела и Мими

8:00 – 16:00

0885372661

0886673364

06.10.2015 г. - вторник

Васко и Бисерка

16:00 – 00:00

0895756747

0884926574

06.10.2015 г. - вторник

Владислав и Тихомир

00:00 – 8:00

0898555727

0885372661

07.10.2015 г. - сряда

Ивайло и Красимир

8:00 – 16:00

0886150613

0885128650

07.10.2015 г. - сряда

Магдалена и Васил

16:00 – 00:00

0886462573

0885887921

07.10.2015 г. - среда

Габриела и Мими

00:00 – 8:00

0885372661

0886673364

08.10.2015 г. - четвъртък

Васко и Бисерка

08:00 – 16:00

0895756747

0884926574

08.10.2015 г. - четвъртък

Владислав и Тихомир

16:00 – 00:00

0898555727

0885372661

08.10.2015 г. - четвъртък

Ивайло и Красимир

00:00 – 8:00

0886150613

0885128650

09.10.2015 г. - петък

Магдалена и Васил

8:00 – 16:00

0886462573

0885887921

09.10.2015 г. - петък

Габриела и Мими

16:00 – 00:00

0885372661

0886673364

09.10.2015 г. - петък

Васко и Бисерка

00:00 – 8:00

0895756747

0884926574

10.10.2015 г. - събота

Владислав и Тихомир

08:00 – 16:00

0898555727

0885372661

10.10.2015 г. - събота

Ивайло и Красимир

16:00 – 00:00

0886150613

0885128650

10.10.2015 г. - събота

Магдалена и Васил

00:00 – 08:00

0886462573

0885887921

11.10.2015 г. - неделя

Габриела и Мими

8:00 – 16:00

0885372661

0886673364

11.10.2015 г. - неделя

Васко и Бисерка

16:00 – 00:00

0895756747

0884926574

11.10.2015 г. - неделя

Владислав и Тихомир

00:00 – 8:00

0898555727

0885372661

12.10.2015 г. - понеделник

Ивайло и Красимир

8:00 – 16:00

0886150613

0885128650

12.10.2015 г. - понеделник

Магдалена и Васил

16:00 – 00:00

0886462573

0885887921

12.10.2015 г. - понеделник

Габриела и Мими

00:00 – 8:00

0885372661

0886673364

13.10.2015 г. - вторник

Васко и Бисерка

08:00 – 16:00

0895756747

0884926574

13.10.2015 г. - вторник

Владислав и Тихомир

16:00 – 00:00

0898555727

0885372661

13.10.2015 г. - вторник

Ивайло и Красимир

00:00 – 8:00

0886150613

0885128650

14.10.2015 г. - сряда

Магдалена и Васил

8:00 – 16:00

0886462573

0885887921

14.10.2015 г. - сряда

Габриела и Мими

16:00 – 00:00

0885372661

0886673364

14.10.2015 г. - сряда

Васко и Бисерка

00:00 – 8:00

0895756747

0884926574

15.10.2015 г. - четвъртък

Владислав и Тихомир

08:00 – 16:00

0898555727

0885372661

15.10.2015 г. - четвъртък

Ивайло и Красимир

16:00 – 00:00

0886150613

0885128650

15.10.2015 г. - четвъртък

Магдалена и Васил

00:00 – 08:00

0886462573

0885887921

16.10.2015 г. - петък

Габриела и Мими

8:00 – 16:00

0885372661

0886673364

16.10.2015 г. - петък

Васко и Бисерка

16:00 – 00:00

0895756747

0884926574

16.10.2015 г. - петък

Владислав и Тихомир

00:00 – 8:00

0898555727

0885372661

17.10.2015 г. - събота

Ивайло и Красимир

8:00 – 16:00

0886150613

0885128650

17.10.2015 г. - събота

Магдалена и Васил

16:00 – 00:00

0886462573

0885887921

17.10.2015 г. - събота

Габриела и Мими

00:00 – 8:00

0885372661

0886673364

18.10.2015 г. - неделя

Васко и Бисерка

08:00 – 16:00

0895756747

0884926574

18.10.2015 г. - неделя

Владислав и Тихомир

16:00 – 00:00

0898555727

0885372661

18.10.2015 г. - неделя

Ивайло и Красимир

00:00 – 8:00

0886150613

0885128650

19.10.2015 г. - понеделик

Магдалена и Васил

8:00 – 16:00

0886462573

0885887921

19.10.2015 г. - понеделник

Габриела и Мими

16:00 – 00:00

0885372661

0886673364

19.10.2015 г. - понеделник

Васко и Бисерка

00:00 – 8:00

0895756747

0884926574

20.10.2015 г. - вторник

Владислав и Тихомир

08:00 – 16:00

0898555727

0885372661

20.10.2015 г. - вторник

Ивайло и Красимир

16:00 – 00:00

0886150613

0885128650

20.10.2015 г. - вторник

Магдалена и Васил

00:00 – 08:00

0886462573

0885887921

21.10.2015 г. - сряда

Габриела и Мими

8:00 – 16:00

0885372661

0886673364

21.10.2015 г. - сряда

Васко и Бисерка

16:00 – 00:00

0895756747

0884926574

21.10.2015 г. - сряда

Владислав и Тихомир

00:00 – 8:00

0898555727

0885372661

22.10.2015 г. - четвъртък

Ивайло и Красимир

8:00 – 16:00

0886150613

0885128650

22.10.2015 г. - четвъртък

Магдалена и Васил

16:00 – 00:00

0886462573

0885887921

22.10.2015 г. - четвъртък

Габриела и Мими

00:00 – 8:00

0885372661

0886673364

23.10.2015 г. - петък

Васко и Бисерка

08:00 – 16:00

0895756747

0884926574

23.10.2015 г. - петък

Владислав и Тихомир

16:00 – 00:00

0898555727

0885372661

23.10.2015 г. - петък

Ивайло и Красимир

00:00 – 8:00

0886150613

0885128650

24.10.2015 г. - събота

всички

0882215109,0885887921

24.10.2015 г. - събота

всички

0882215109,0885887921

24.10.2015 г. - събота

всички

0882215109,0885887921

25.10.2015 г. - неделя

всички

0882215109,0885887921

25.10.2015 г. - неделя

всички

0882215109,0885887921

25.10.2015 г. - неделя

всички

0882215109,0885887921

19.09.2015

Съобщение

ОИК - Бойница уведомява, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетината ще се проведе на 23.09.2015 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Бойница.

17.09.2015

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Бойница на 22 септември 2015 г.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - община Бойница, уведомява, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г., 9:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- с. Бойница, ул. "Пуйо Войвода" №26

 

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Бойница на 14 септември 2015 г. е насрочено за 13:00 часа.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Бойница на 10 септември 2015 г. е насрочено за 16:00 часа.

07.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Бойница уведомява, че ще приема заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в работното помещение на комисията, находящо се на етаж втори, ул. "Пуйо Войвода" No 26, с. Бойница, всеки календарен ден до 13.09.2015 г. (включително) от 9.00 до 17.00 ч. На 14.09.2015 г. заявления за регистрация се приемат от 9.00 до 18.00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 135-МИ / 17.08.2016

  относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

 • № 134-МИ / 21.03.2016

  относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

 • № 133-МИ / 15.12.2015

  относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения