Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 19-МИ
Бойница, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от Политическа партия „ВОЛЯ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г., подписано от Захарин Иванов Захариев, преупълномощен от Полина Цветославова Цанкова-Христова с пълномощно със срок до 01.12.2019 г. упълномощена с пълномощно с Рег. № 3065/06.08.2019 г. от Веселин Найденов Марешки председател и представляващ политическа партия „ВОЛЯ“, заведено под № 5 на 14 септември 2019 г. в регистър № 1 на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Заявена е регистрация за участие в избора за общински съветници в община Бойница.

Към заявлението са приложени: копие от Решение № 963-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, съгласно което партията е регистрирана като: Политическа партия „ВОЛЯ“; пълномощно с Рег. № 3065/06.08.2019 г. от Веселин Найденов Марешки председател и представляващ политическа партия ВОЛЯ упълномощаващо Полина Цветославова Цанкова - Христова; пълномощно със срок до 01.12.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова - Христова преупърномощаващо Захарин Иванов Захариев да представлява партията на територията на област Видин.

Съгласно заявлението депозирано в ОИК – Бойница, партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване в изборите на общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.:

ВОЛЯ

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс ОИК – Бойница, след като се запозна и обсъди представените пред комисията документи за регистриране на Политическа партия „ВОЛЯ” за изборите за общински съветници и кметове в Община Бойница на 27.10.2019 г. прие, че са спазени законовите изисквания и

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Политическа партия „ВОЛЯ” за участие в изборите за общински съветници в община Бойница  на 27 октомври 2019 г.

 

Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

 

ВОЛЯ

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения