Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 24-МИ
Бойница, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „АТАКА” за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „АТАКА” за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г., подписано от Станислав Иванов Стоянов, упълномощен от Волен Николов Сидеров с пълномощно от 10.09.2019 г. в качеството му на председател и представляващ Политическа партия „АТАКА”, заведено под № 10 на 16 септември 2019 г. в регистър № 1 на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Заявена е регистрация за участие в избора за кмет на община в община Бойница.

Към заявлението са приложени: копие от Решение № 1056 – МИ/11.09.2019 г. на ЦИК за регистрацията на партията в ЦИК, съгласно което партията е регистрирана като: политическа партия „АТАКА”; пълномощно от 10.09.2019 г. от Волен Николов Сидеров, преупълномощаващо Станислав Иванов Стоянов да представлява партията на територията на общините Кула и Бойница.

Съгласно заявлението депозирано в ОИК – Бойница, партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване в изборите на общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.:

ПП АТАКА

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс ОИК – Бойница, след като се запозна и обсъди представените пред комисията документи за регистриране на политическа партия „АТАКА” за изборите за общински съветници и кметове в Община Бойница на 27.10.2019 г. прие, че са спазени законовите изисквания и

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА: политическа партия „АТАКА” за участие в изборите за кмет на община в община Бойница  на 27 октомври 2019 г.

 

Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

 

ПП АТАКА

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения