Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 27-МИ
Бойница, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници от партия „ГЕРБ” в община Бойница в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Бойница е постъпило предложение с вх. № 3/ 24.09.2019 г. от регистър № 2 на кандидатите за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. от Румен Петров Кънчев в качеството му на преупълномощен представител на партия „ГЕРБ” за издигане на кандидатска листа за общински съветници в община Бойница в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

            Приложение № 62-МИ от изборните книжа, в което подреждането на кандидатите, е както следва:

 1. Анета Стойкова Генчева
 2. Габриела Тошева Генчева – Николова
 3. Цветанка Иванова Тончева
 4. Неделко Миланов Нинов
 5. Вергилия Данкова Петрова
 6. Гошо Иванов Илиев
 7. Тихомир Колев Неделков
 8. Цветан Василов Маджарски
 9. Веселка Иванова Жикова
 10. Румяна Серафимова Стоянова
 11. Пепи Иванов Станев

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление-декларация от кандидат (Приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 11 бр.
 2. Пълномощно – 2 бр.

ОИК Бойница извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на ИК.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, свое Решение № 17-МИ/13.09.2019 г. и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК- Бойница

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „ГЕРБ” в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. в община Бойница, както следва:

 1. Анета Стойкова Генчева ЕГН **********
 2. Габриела Тошева Генчева – Николова ЕГН **********
 3. Цветанка Иванова Тончева ЕГН **********
 4. Неделко Миланов Нинов ЕГН **********
 5. Вергилия Данкова Петрова ЕГН **********
 6. Гошо Иванов Илиев ЕГН **********
 7. Тихомир Колев Неделков ЕГН **********
 8. Цветан Василов Маджарски ЕГН **********
 9. Веселка Иванова Жикова ЕГН **********
 10. Румяна Серафимова Стоянова ЕГН **********
 11. Пепи Иванов Станев ЕГН **********

 

На регистрираните кандидати да се издаде удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник /Приложение 68 - МИ от изборните книжа/.                                       

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:42 часа

Календар

Решения

 • № 51-МИ / 14.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 50-МИ / 28.10.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

 • № 49-МИ / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения