Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 28-МИ
Бойница, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа от партия “ГЕРБ” за кмет на община Бойница в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Бойница е постъпило предложение с вх. № 1/24.09.2019 г. от регистър № 3 на кандидатите за кмет на община Бойница за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. от Румен Петров Кънчев в качеството му на преупълномощен представител на партия „ГЕРБ” за издигане на кандидатурата на Анета Стойкова Генчева за кмет на община Бойница в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 Представено е Приложение № 63-МИ от изборните книжа. Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление-декларация от кандидат (Приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр.
 2. Пълномощно – 2 бр.

ОИК Бойница извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията  на ИК.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, свое Решение № 18-МИ/13.09.2019 г. и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК - Бойница

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на Анета Стойкова Генчева, с ЕГН ********** за кандидат за кмет на община Бойница, издигната от партия  “ГЕРБ”.

На регистрирания кандидат да се издаде удостоверение за регистрация на кандидат за кмет на община /Приложение 68-МИ от изборните книжа/.                  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:46 часа

Календар

Решения

 • № 51-МИ / 14.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 50-МИ / 28.10.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

 • № 49-МИ / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения