Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 29-МИ
Бойница, 24.09.2019

ОТНОСНО: Насрочване на дата, час и място за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 196, ал 3 изречение първо от Изборния кодекс и Решение № 1097-МИ/13.09.2019 на ЦИК, ОИК – Бойница

Р Е Ш И:

Тегленето на жребия за определяне на поредността на диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ще се проведе на 25 септември 2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинки съвет Бойница, находящ се в сградата на община Бойница с адрес: с. Бойница, ул. “Георги Димитров” № 1.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:48 часа

Свързани решения:

30-МИ/25.09.2019

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения