Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Бойница, 04.09.2019

ОТНОСНО: Начина на обявяване на решенията на ОИК - Бойница при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

На основание чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 848-МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК, ОИК - Бойница

Р Е Ш И:

  1. Обявява мястото за обявяване на решенията на ОИК – Бойница: Фоайето в сградата на ул. „Пуйо Войвода” № 26, ет. 2, с. Бойница и чрез публикуване на интернет страницата на ОИК Бойница;
  2. Оповестяването на решението за адреса на сградата да стане чрез поставяне на съобщение пред сградата на общината и в двата магазина на територията на община Бойница до 05.09.2019 г.
  3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват денят и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 04.09.2019 в 21:10 часа

Календар

Решения

всички решения