Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 33-МИ
Бойница, 09.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване и утвърждаване на образци на протоколи на СИК и ОИК в община Бойница за избиране на общински съветници, и за избиране на кмет на община за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с постъпило писмо с изх. № МИ-15-740 от 08.10.2019 г. на ЦИК и Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г., ОИК Бойница

Р Е Ш И:

О Д О Б Р Я В А  и  У Т В Ъ Р Ж Д А В А образци на протоколи на СИК и ОИК в община Бойница за избиране на общински съветници, и за избиране на кмет на община за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, както следва:

 

1.1. Графичен файл /Приложение № 89-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в изборен район 0503 за избиране на общински съветници в община Бойница.

 

1.2. Графичен файл /Приложение № 90-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в изборен район 0503 за избиране на кмет на община в община Бойница.

 

1.3. Графичен файл /Приложение № 91-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на общински съветници в община Бойница.

 

1.4. Графичен файл /Приложение № 92-МИ от изборните книжа/ с предпечатен образец на ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на кмет на община в община Бойница.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения