Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 43-МИ
Бойница, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране застъпници на кандидатската листа за общински съветници от партия “ГЕРБ” в община Бойница за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Бойница е постъпило предложение с вх. № 2/ 25.10.2019 г.  от регистър № 3 на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. от Румен Петров Кънчев в качеството си на преупълномощен представител на партия “ГЕРБ” Заявление (Приложение № 73-МИ) за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници в община Бойница на 27 октомври 2019 г. и Декларация  - 1 бр. (Приложение № 75-МИ) от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Предложен е списък на застъпниците на кандидатска листа за изборите за общински съветници от партия “ГЕРБ” в община Бойница на 27.10.2019 г., както следва:

 1. Иванела Василева Николова.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК във връзка с  Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК - Бойница

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА

Застъпниците на кандидатска листа за изборите за общински съветници от партия “ГЕРБ”  в община Бойница на 27.10.2019 г, както следва:

 1. Иванела Василева Николова.

 

На регистрираните застъпници да се издаде удостоверение за регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници на партия “ГЕРБ” /Приложение 72-МИ от изборните книжа/. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 25.10.2019 в 16:16 часа

Календар

Решения

 • № 51-МИ / 14.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 50-МИ / 28.10.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

 • № 49-МИ / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения