Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ
Бойница, 04.09.2019

ОТНОСНО: Реквизити и начин на защита на печатите на общинска избирателна комисия Бойница.

На основание чл. 79 от Изборния кодекс и Решение № 618-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Бойница

Р Е Ш И:

  1. Печатът на общинската избирателна комисия е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК", „Бойница” и кодът на общината по ЕКАТТЕ – „05195”. В пръстена се изписва текстът „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019".
  2. Броят на печатите за общинската избирателна комисия Бойница е 1(един).
  3. Председателят на общинската избирателна комисия и определен с решение на комисията член на свое заседание след получаване на печатите ги маркират по уникален начин.

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 04.09.2019 в 21:13 часа

Свързани решения:

8-МИ/11.09.2019

Календар

Решения

всички решения