Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Бойница, 04.09.2019

ОТНОСНО: Избиране на член на ОИК - Бойница за маркиране на печата на комисията.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 618-МИ/15.08.2019 на ЦИК, ОИК - Бойница

Р Е Ш И:

 1. Определя Ивайло Неделков Миланов – член на ОИК – Бойница да маркира заедно с председателя на ОИК - Бойница печата на комисията.
 2. За маркирането на печата се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 04.09.2019 в 21:14 часа

Календар

Решения

 • № 51-МИ / 14.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 50-МИ / 28.10.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

 • № 49-МИ / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения