Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 9-МИ
Бойница, 11.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите за общински съветници в община Бойница при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

           Предоставена е справка от „ГРАО“ – Бойница с. вх. № 4/10.09.2019 г. по описа на Общинска избирателна комисия – Бойница за населението на община Бойница по постоянен адрес към 16.07.2019 г.

            На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 13 и чл.19, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и Решение № 944-МИ  от 03.09.2019  на ЦИК, ОИК - Бойница

РЕШИ:

Определя и обявява броя на мандатите в община Бойница за предстоящите избори за общински съветници на 27.10.2019 г. – 11 съветници.

 

Решението на ОИК - Бойница за определяне и обявяване броя на мандатите за общински съветници в община Бойница да се публикува на страницата на ОИК - Бойница и обяви на таблото в сградата на ОИК.

 

Копие от Решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и на община Бойница.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Магдалена Венчева Иванова

Секретар: Мими Василева Цанкова

* Публикувано на 11.09.2019 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 51-МИ / 14.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ

  • № 50-МИ / 28.10.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

  • № 49-МИ / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

всички решения