Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ
Бойница, 18.09.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на общинска избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетините и изборните книжа за район 0503 – Бойница и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 и т. 20 от Изборния кодекс и Решение № 1979-МИ/18.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бойница

 

Р Е Ш И:

 

УПЪЛНОМОЩАВА Габриела Георгиева Николова  - член на ОИК Бойница и Владислав Руменов Кънчев  – член на ОИК Бойница да приемат бюлетините и изборните книжа за район 0503 – Бойница, да подпишат приемо-предавателен протокол и да осъществяват контрол при транспортирането и доставката им от Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) до сградата на Областна администрация -  Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Биляна Иванова Илиева

Секретар: Ралица Петрова Кръндорска

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 21-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 20-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 19-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения