Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 14-МИ
Бойница, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпили са заявления от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, подписани от Стефан Иванов Йонов, упълномощен с пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов председател и представляващ политическа партия Възраждане, заведени под № 1, № 2 и № 3  на 14 септември 2023 г. във Входящ регистър на партиите и коалициите на ОИК Бойница за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявленията са приложени: копие от Удостоверение № 9/07.09.2023 г. на ЦИК и копие от пълномощно.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение № 2255-МИ от 07.09.2023 г. на ЦИК, а именно:  ВЪЗРАЖДАНЕ

Общинска избирателна комисия Бойница разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бойница

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за Кмет на Община в община Бойница на 29 октомври 2023 г.;

 

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Бойница на 29 октомври 2023 г.;

 

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на кметство с. Раброво в община Бойница на 29 октомври 2023 г.

 

Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Биляна Иванова Илиева

Секретар: Ралица Петрова Кръндорска

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 21-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 20-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 19-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения