Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 15-МИ
Бойница, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, подписано от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен с пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ председател и представляващ политическа партия  ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, заведено под № 4 на 15 септември 2023 г. във Входящ регистър на партиите и коалициите на ОИК Бойница за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: копие от Решение № 2359-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК и 2 бр. копия от пълномощно.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение № 2359-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, а именно:  Движение за права и свободи – ДПС

Общинска избирателна комисия Бойница разгледа постъпилото заявление и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бойница

 

Р Е Ш И:

 

 

РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Бойница на 29 октомври 2023 г.;

 

 

 

Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

 

Движение за права и свободи – ДПС

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Биляна Иванова Илиева

Секретар: Ралица Петрова Кръндорска

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 21-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 20-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 19-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения