Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Бойница, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите за общински съветници в община Бойница при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

           Предоставена е справка от ТЗ „ГРАО“ – Видин с вх. № 1/09.09.2023 г. по описа на Общинска избирателна комисия – Бойница за населението на община Бойница по постоянен адрес към 04.08.2023 г.

            На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 13 и чл.19, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и Решение № 1973-МИ  от 10.08.2023  на ЦИК, ОИК - Бойница

 

Р Е Ш И:

 

Определя и обявява броя на мандатите в община Бойница за предстоящите избори за общински съветници на 29.10.2023 г. – 11 съветници.

 

Решението на ОИК - Бойница за определяне и обявяване броя на мандатите за общински съветници в община Бойница да се публикува на страницата на ОИК - Бойница и обяви на таблото в сградата на ОИК.

 Копие от Решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и на община Бойница.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

            Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Биляна Иванова Илиева

Секретар: Ралица Петрова Кръндорска

* Публикувано на 09.09.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 21-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 20-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 19-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения