Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Бойница, 09.09.2023

ОТНОСНО: Назначаване на специалист – технически сътрудник за подпомагане на ОИК - Бойница.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 78 от ИК и т. 1.6 от Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Бойница

Р Е Ш И:

 

 1. За подпомагане дейността на ОИК –Бойница от назначаването на ОИК до 7 дни от обявяване на изборния резултат наема специалист – технически сътрудник към ОИК – Бойница: Валерия Миткова Петрова с месечно възнаграждение 1100 лв. месечно.
 2. Решението да се сведе до кмета на Община Бойница за назначаване на лицето на заеманата длъжност, считано от 09.09.2023 г.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия.

            Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Биляна Иванова Илиева

Секретар: Ралица Петрова Кръндорска

* Публикувано на 09.09.2023 в 17:35 часа

Календар

Решения

 • № 21-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 20-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 19-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения