Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Бойница, 29.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетини за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Решение на ЦИК № 2260-МИ от 18.09.2015 г. и Решение на ЦИК № 2363-МИ от 26.09.2015 г. във връзка с упражняване на контрол за доставка и съхранение на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво, община Бойница на 01 ноември 2015г, Общинската избирателна комисия Бойница

Р Е Ш И:

Упълномощава Ивайло Неделков Миланов, ЕГН , л.к. №  издадена на 04.1-.2---г. от МВР Видин – заместник председател на ОИК Бойница и Владислав Руменов Кънчев, ЕГН , л.к. № , издадена на 26.0-.20--- от МВР Видин – член на ОИК Бойница със следните правомощия:

Да присъстват при предаването на отпечатаните бюлетини за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г, на територията на печатницата и съпроводят транспортирането на същите на 30.10.2015г.

Да подпишат протокола за предаването на бюлетините съвместно с упълномощените представители на Министерството на финансите  и на областен управител на област Видин.

Да оформят необходимите документи, свързани с транспортирането и съхранението на хартиените бюлетини и останалите изборни книжа за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

Община Бойница да подсигури превоз на упълномощените представители на ОИК Бойница за изпълнение на горните правомощия.

Решението да се изпрати на Областен управител на област Видин, и община Бойница.

 Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Катя Генадиева Вълчева

Зам. председател: Ивайло Неделков Миланов

* Публикувано на 29.10.2015 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения