Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 123-МИ
Бойница, 29.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

На основание чл. 457 от ИК,  Общинската избирателна комисия Бойница

 

Р Е Ш И:

Упълномощава Катя Генадиева Вълчева, ЕГН , л.к. №  издадена на 1-.0-.20-- г. от МВР Видин – председател на ОИК Бойница,  Васил Емилов Младенов, ЕГН , л.к. № , издадена на 2-.0-.20- от МВР Видин – секретар на ОИК Бойница и Мими Василева Цанкова, ЕГН , л.к. №  издадена на 1-.0-.20- г. със следните правомощия:

Да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването

Да подпишат приемо-предавателен протокол за предадените на ЦИК документи от гласуването за за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението да се публикува на страницата на ОИК - Бойница.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Катя Генадиева Вълчева

Зам. председател: Ивайло Неделков Миланов

* Публикувано на 29.10.2015 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения