Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 125-МИ
Бойница, 29.10.2015

ОТНОСНО: регистриране застъпници на кандидатскита листа за кмет на кметство Раброво от партия ГЕРБ в община Бойница във втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015 г.

В Общинска избирателна комисия Бойница  е постъпило предложение с вх. № 164/ 29.10.2015г. от Румен Петров Кънчев в качеството си на пълномощник на ГЕРБ Заявление /Приложение 68 – МИ/ за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство Раброво във втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015 г.

 

Предложен е списък на застъпниците на кандидатска листа за кмет на кметство Раброво от партия ГЕРБ в община Бойница за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015 г., както следва:

 

ЗАСТЪПНИЦИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАБРОВО В ОБЩИНА БОЙНИЦА

1.Мариан Сашов Борисов

 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл.118, ал. 1 и ал. 5 от ИК във връзка с Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г , т.15 на ЦИК, ОИК- Бойница

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА

Застъпниците на кандидатска листа за кмет на кметство Раброво от партия ГЕРБ в община Бойница за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015 г., както следва:

 

ЗАСТЪПНИЦИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАБРОВО В ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. Мариан Сашов Борисов

 

На регистрираните застъпници да се издаде удостоверение за регистрация на застъпници на  кандидатска листа за кмет на кметство Раброво от партия ГЕРБ  /Приложение 72-МИ от изборните книжа/. 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Катя Генадиева Вълчева

Зам. председател: Ивайло Неделков Миланов

* Публикувано на 29.10.2015 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения