Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Бойница, 01.11.2015

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ КМЕТ НА КМЕТСТВО РАБРОВО

РЕШЕНИЕ № 127-МИ/01.11.2015 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Бойница, област Видин

 

ЗА ИЗБИРАНЕ КМЕТ НА КМЕТСТВО РАБРОВО

 

Днес, 01.11.2015 г., в 20.55 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452, ал. 6 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Бойница, кметство  Раброво, област Видин, на втори тур

 

ГАЛИНА ИВАНОВА ВАКАРИЦОВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от партия ПП ГЕРБ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

 

получил 154 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

 

 

СЕКРЕТАР:……………………………….....

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. ……………………………………………..…

5. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

6. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

7. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

8. ……………………..…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Катя Генадиева Вълчева

Зам. председател: Ивайло Неделков Миланов

Секретар: Васил Емилов Младенов

За секретар: Бисерка Цецкова Борисова

За секретар: Васко Людмилов Викторов

За секретар: Владислав Руменов Кънчев

За секретар: Габриела Станиславова Неделкова

За секретар: Красимир Ангелов Ковачки

За секретар: Магдалена Венчева Иванова

За секретар: Мими Василева Цанкова

За секретар: Тихомир Кирилов Асенов

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:42 часа

Свързани решения:

128-МИ/01.11.2015

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения