Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Бойница, 01.11.2015

ОТНОСНО: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

Прекратяване предсрочно пълномощията на Галина Иванова Вакарицова с ЕГН: **********, поради избирането й за кмет на кметство Раброво, община Бойница на втори тур на изборите за кмет на кметство на 01.11.2015 г. Да се анулира Удостоверение № 5 / 28.10.2015 г. за избран общински съветник.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458 от ИК във връзка с чл. 452, ал. 6 от ИК и Решение № 127-МИ от 01.11.2015 г. на ОИК Бойница, Общинската избирателна комисия Бойница

 

Р Е Ш И:

Прекратява предсрочно пълномощията на Галина Иванова Вакарицова с ЕГН: **********, поради избирането й за кмет на кметство Раброво, община Бойница на втори тур на изборите за кмет на кметство на 01.11.2015 г.

Анулира Удостоверение № 5 / 28.10.2015 г. на  Галина Иванова Вакарицова с ЕГН: **********,  за избран общински съветник, поради избирането й за кмет на кметство Раброво, община Бойница съгласно  Решение № 127-МИ от 01.11.2015 г. на ОИК Бойница.

 

Решението да се публикува на страницата на ОИК - Бойница.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: Катя Генадиева Вълчева

Зам. председател: Ивайло Неделков Миланов

Секретар: Васил Емилов Младенов

За секретар: Бисерка Цецкова Борисова

За секретар: Васко Людмилов Викторов

За секретар: Владислав Руменов Кънчев

За секретар: Габриела Станиславова Неделкова

За секретар: Красимир Ангелов Ковачки

За секретар: Магдалена Венчева Иванова

За секретар: Мими Василева Цанкова

За секретар: Тихомир Кирилов Асенов

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:44 часа

Свързани решения:

127-МИ/01.11.2015

129-МИ/01.11.2015

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения