Заседания

Заседание от дата 27.10.2019 от 20:00 часа.

Решения

№ 47-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима представители (председателя, заместник председателя и секретаря) на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

№ 46-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

№ 45-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в община Бойница

Календар

Решения

всички решения