Заседания

Заседание от дата 25.10.2015 от 13:35 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 12:50 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 11:20 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 08:00 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 07:10 часа.

Решения

№ 107-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването за местни избори и национален референдум на 25.10.2015 г.

№ 106-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

№ 105-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в община Бойница

№ 104-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Докладна записка от Николай Николов – дежурен в ОДЧ – Кула.

№ 103-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал от Калчо Нинов Калчев член на СИК 050300006 с.Шишенци, общ. Бойница.

№ 102-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал от Росица Пенчева Христова – представител на партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) в СИК с. Периловец, общ. Бойница.

№ 101-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Анета Стойкова Генчева - кандидат за кмет на община Бойница от партия „ГЕРБ”.

№ 100-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал от Виолета Паскова Иванова-Вълчева - кандидат за общински съветник в община Бойница от НАРОДЕН СЪЮЗ.

№ 99-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Румен Петров Кънчев - Изпълняващ длъжността кмет община Бойница, обл. Видин.

№ 98-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Анета Стойкова Генчева - кандидат за кмет на община Бойница от ПП „ГЕРБ”.

№ 97-МИ / 25.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Анета Стойкова Генчева - кандидат за кмет на община Бойница от ПП „ГЕРБ”.

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения