Общинска избирателна комисия Бойница


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
Бойница, 01.11.2015

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съвеник на следващия от листата на кандидати за общински съветници на партия ПП ГЕРБ.

Поради прекратяване предсрочно пълномощията на Галина Иванова Вакарицова с ЕГН: **********, поради избирането й за кмет на кметство Раброво, община Бойница на втори тур на изборите за кмет на кметство на 01.11.2015 г., като обявяви за избран за общински съвеник следващия от листата на кандидатите за общински съветници на партия ПП ГЕРБ - Цветан Василов Маджарски с ЕГН: **********.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24, Общинската избирателна комисия Бойница

 

Р Е Ш И:

Обявява за избран за общински съвеник следващия от листата на кандидатите за общински съветници на партия ПП ГЕРБ - Цветан Василов Маджарски с ЕГН: **********. На новоизбрания общински съветник да се издаде Удостоверение Приложение № 89-МИ.

 

Решението да се публикува на страницата на ОИК - Бойница.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: Катя Генадиева Вълчева

Зам. председател: Ивайло Неделков Миланов

Секретар: Васил Емилов Младенов

За секретар: Бисерка Цецкова Борисова

За секретар: Васко Людмилов Викторов

За секретар: Владислав Руменов Кънчев

За секретар: Габриела Станиславова Неделкова

За секретар: Красимир Ангелов Ковачки

За секретар: Магдалена Венчева Иванова

За секретар: Мими Василева Цанкова

За секретар: Тихомир Кирилов Асенов

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:46 часа

Свързани решения:

128-МИ/01.11.2015

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения