Заседания

Заседание от дата 29.10.2015 от 15:00 часа.

Решения

№ 125-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : регистриране застъпници на кандидатскита листа за кмет на кметство Раброво от партия ГЕРБ в община Бойница във втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015 г.

№ 124-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г. в ГД „ГРАО” – Видин.

№ 123-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

№ 122-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

№ 121-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : Определяне броя на бюлетините за избирателна секция № 050300005 за произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

№ 120-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : Определяне първоначален час за застъпване на охрана на изборните помещения на СИК от служителите на МВР след получаване на изборните книжа и материали от членовете на СИК на 31.10.2015г. (денят преди втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.), както и охрана след приключване на изборния ден.

№ 119-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на общинската избирателна комисия Бойница, предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетини за втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

№ 118-МИ / 29.10.2015

ОТНОСНО : : Определяне на окончателни маршрути за разнасяне на изборните книжа и материали в община Бойница за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Раброво на 01 ноември 2015г.

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения