Заседания

Заседание от дата 01.11.2015 от 19:00 часа.

Решения

№ 130-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Бойница

№ 129-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съвеник на следващия от листата на кандидати за общински съветници на партия ПП ГЕРБ.

№ 128-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник

№ 127-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ КМЕТ НА КМЕТСТВО РАБРОВО

№ 126-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в община Бойница

Календар

Решения

  • № 135-МИ / 17.08.2016

    относно: отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и изваждане на избирателни списъци за гласуване в СИК №002, с. Бориловец, община Бойница за предоставяне на информация по по преписка вх. № 368000-2106/2016 г. по описа на дирекцията и 1517/2016 по описа на РП-Видин

  • № 134-МИ / 21.03.2016

    относно: приемане от АС-Видин на 53 бр. /пет пакета/ недействителни бюлетини, предоставени по АД № 484/2015 г за заседание на ВАС София по касационна жалба, отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и връщане на бюлетините и избирателните списъци в помещението.

  • № 133-МИ / 15.12.2015

    относно: Отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и предоставяне на 53 бр. недействителни бюлетини, съгласно искане на Административен съд Видин с изх. №766/14.12.2015 г по АД № 484/2015 г.

всички решения